06.01.2013

Trudne pytania...

Polityka
 • Kto i po co wrobił Art-B w zakup Ursusa?
 • Dlaczego Maciej Zalewski został skazany niewinnie, skoro nie ma żadnego dowodu na to że to on ostrzegł Bagsika i Gąsiorowskiego?
 • Kto i dlaczego rozpowszechniał informacje o finansowaniu kampani wyborczej Lecha Wałęsy przez Art-B, skoro nie ma na to żadnego dowodu?
 • Co by było, gdyby Art-B nie skłócono z PC, Kaczyńskimi i Wałęsą w 1991 roku?

 Tajemnice Art-B
 • Kulisy transakcji Art-B z wojskiem
 • Kulisy transakcji Art-B z policją
 • Kulisy operacji Art-B w Izraelu
 • Dlaczego Art-B finansowała operację MOST?

Prokurator
 • Dlaczego prokurator Radomski rozoczął postępowanie wobec Art-B skoro nigdy nikt nie złożył zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Art-B?
 • Kto i dlaczego nakazał prokuratorowi Radomskiemu wszczęcie śledztwa w sprawie Art-B?
 • Dlaczego Anna Marszałek ("Rzeczpospolita") pracowała na zlecenie z działającego wbrew prawu  prok. Radomskiego upubliczniając  dokumenty adopcji Bagsika udawadniające jego nie-żydowskie pochodzenie na osobistą prośbę ?
 • Dlaczego dziennikarka Anna Marszałek pracuje dzisiaj w NIK?
 • Kto mógł i dlaczego wydał rozkaz ataku jednostki GROM na Art-B w dniu 6 sierpnia 1991, sześć dni po wyjeździe Bagsika i Gąsiorowskiego z Polski?
 • Skąd Bazyli Lipszyc posiadał precyzyjne informacje dotyczące operacji GROM i działań prokuratury publikując je rano w dniu 6 sierpnia 1991 w Gazecie Wyborczej? 
 • Dlaczego prok. Radomski skutecznie wylansował w mediach tezę o "ucieczce" Bagsika i Gąsiorowskiego z Polski, skoro wiedział, że nie było wtedy żadnego nakazu aresztowania?
 • Dlaczego Bagsik i Gąsiorowski wyjechali z Polski 1 sierpnia 1991?
 • Dlaczego list gończy za Bagsikiem wydano dopiero 13 sierpnia 1991?
 • Dlaczego list gończy za Gąsiorowskim wydano dopiero w 13 listopada 1991?
 • Dlaczego prok. Radomski nie chce, by go dzisiaj wiązano ze sprawą Art-B?
 • Jaka była kariera prokuratora Radomskiego po rozpoczęciu "afery Art-B"?
 • Jaka była kariera prokuratora Radomskiego w okresie przed Okrągłym Stołem?
Finanse

 • Kto wprowadził w polskich bankach oprocentowanie w skali 30% na miesiąc od stycznia 1991?
 • Jaki był tego cel i jakie finansowe następstwa były tego następstwem?
 • Dlaczego do "afery Art-B" polskie banki wypłacały czeki klientom z opóźnieniem jednego miesiąca tłumacząc to opóźnieniami w procedurze przekazu czeków pociągami?
 • Dlaczego po "aferze Art-B" natychmiast skorygowano procedury bankowe w tym zakresie?

Banki
 • Dlaczego żaden bank nigdy nie zgłosił do Art-B żadnych rozczeń?
 • Czy jakikolwiek bank poniósł jakąkolwiek szkodę w wyniku działania Art-B?
 • Dlaczego NBP od 20 lat nalicza karne odsetki od przejętego majątku Art-B?
System Bankowy
 • Czym jest System Bankowy?
 • Jaką ma osobowość prawną?
 • Kto nim zarządza i kto jest jego przedstawicielem?
 • Jak z punktu widzenia prawa można narazić Skarb Państwa na straty?
 • Jak z punktu widzenia prawa można narazić System Bankowy na straty?
 • Jak można narazić System Bankowy lub Skarb Państwa na straty poprzez wystawianie czeków bez pokrycia, narażanie własnej firmy na straty, kupowanie obrazów, i wszystkie inne "przestępstwa" - jak to przedstawiono w akcie oskarżenia?
 • Co to są czeki "bez pokrycia"?
 • Jak można naruszyć prawo wystawiając czeki "bez pokrycia".
 • Na jakiej podstawie prawnej ściga się klienta za uchybienia swojego banku?
Rabunek Art-B
 • Dlaczego likwidacja Art-B trwa 21 lat?
 • Na jakiej podstawie twierdzi się powszechnie, że Art-B zbankrutowało?
 • Komu na tym zależy aby tak twierdzono?
 • Kim  w przeszłości był likwidator Art-B?
 • Dlaczego i przez kogo został mianowany?
 • Dlaczego tylko 2 osoby są zatrudnione przy likwidacji?
 • Dlaczego pozwala się by roczne pensje likwidatorów wynosiły 500,000 PLN?
 • Dlaczego od 20 lat likwidacja każdego roku oficjalnie przynosi deficyt (z wyjatkiem 2 lat) ? 
 • Dlaczego NBP i Skarb Państwa od 20 lat toleruje taki stan rzeczy?
 • Ile majątku już odzyskano?
 • Ile majątku powinno się odzyskać?
 • Co się stało z pieniędzmi Art-B?
 • Kto przejął transakcje z bronią?
 • Kto przejął za bezcen samoloty Art-B?
 • Kto przejął za bezcen fabryki LG (Goldstara)?
 • Kto przejął za bezcen całą produkcje LG - telewizory, video, itd.?
 • Kto przejął za bezcen traktory Ursusa?
 • Kto przejął operacje Funduszu Powierniczego?
 • Kto przejął za bezcen część kolekcji obrazów Art-B?
 • Kto przejął za bezcen akcje Art-B w 120 firmach holdingu?
Sprawa PAZu
 • Dlaczego Hanna Gronkiewicz Walc - prezes NBP odmówiła przejęcia w zastaw 50% akcji firmy PAZ wartej dzisiaj 2 miliardy USD na poczet spłat zadłużenia Art-B? 
 • Dlaczego nie zrobiono ekspertyzy sytuacji i audytu firmy PAZ?
 • Dlaczego likwidator Art-B zgodził się na odsprzedaż 50% akcji PAZ za sumę $75 mill (nabytych rok wcześniej przez Bagsika i Gąsiorowskiego za  $85 mill) w chwili gdy ich wartość rynkowa wynosiła $150 mill?
 • Dlaczego NBP podpisał tajną umowę o współdziałaniu z Gąsiorowskim w odzysku majątku Art-B z podziałem zysków 50% na 50%?
 • Kto i na jakiej podstawie rozpowszechnił informacje, że Gąsiorowski sypnął Bagsika i przekazał informacje o jego kontach likwidatorowi Art-B?
Ekstradycja
 • Kto w Szwajcarii wydał Bagsika?
 • Dlaczego Bagsika przetrzymywano wbrew prawu latami w areszcie ekstradycyjnym w Szwajcarii?
 • Kto w Szwajcarii zorganizował z zamierzenia nieudaną zbrojną "próbę" odbicia Bagsika, powodując tym drastyczne pogorszenie jego sytuacji procesowej, i w konsekwencji ekstradycje do Polski?
 • Dlaczego prokurator generalny - Lech Kaczyński nie wniósł o ekstradycję Meira Bara w określonym terminie, umożliwiając w ten sposób uwolnienie Meira Bara z więzienia w Niemczech w ustawowym okresie 47 dni?
Prawo

 • Dlaczego zaraz po wywołaniu "afery Art-B" prokurator Radomski unikał przesłuchania Gąsiorowskiego i Bagsika w Izraelu?
 • Dlaczego po 21 latach odmówiono Gąsiorowskiemu udzielenia listu żelaznego i składania zeznań w Polsce?
 • Dlaczego w konkekście Gąsiorowskiego zmiany prawne w polskim systemie sprawiedliwości mogą być stosowane retroaktywnie?
Public Image
 • Kto dba o to aby po 20 latach od wywołania "afery Art-B" nadal kasować wszystkie zdjęcia Andrzeja Gąsiorowskiego umieszczane w Wikipedii?