28.01.2013

Nadzór Bankowy


Nadzór bankowy – jest to instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych, której podstawowym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu bankowego, a także tworzenie kontrolowanych przez nadzór norm ostrożnościowych.
W Polsce nadzór nad rynkiem bankowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.