12.02.2014

WSI a Art-B

06.02.1989  Rozpoczęcie rozmów "Okrągłego stołu"

15.02.1989  Powołanie FOZZ
(Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego)

05.04.1989  Zakończenie rozmów "Okrągłego stołu".


04.05.1989  Rejestracja spółki "Art-B"


06.04.1990  Powołanie UOP
(Urzędu Ochrony Państwa)

27.07.1990 Utworzenie Zarządu II Wywiadu i Kontrwywiadu Sztabu Generanlego RP.
Jednostka powstała z połączenia podległych dotąd Sowietom WSW (Wojskowej Służby Wewnętrznej) oraz wywiadu wojskowego LWP (II Zarządu Sztabu Generalnego i Kontrwywiadu LWP). 
 
05.12.1990  Andrzej Gąsiorowski u elekta Lecha Walęsy w Gdańsku


22.12.1990  Lech Wałęsa prezydentem RP


24.12.1990  Bogusław Bagsik u Prezydenta Lecha Walęsy


01.01.1991  Art-B wchodzi w Operację "Most"

28.01.1991  Rozpoczęcie kontroli FOZZ przez NIK

12.03.1991  Maciej Zalewski szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

15.04.1991  Początki Art-B w krajowych mediach 

25.06.1991  Zakończenie kontroli NIKu w sprawie FOZZ
końcowy protokół przekazany do Ministerstwa Finansów i UOPu.

25.06.1991  Zaprzestanie kontaktów Macieja Zalewskiego z Art-B
z polecenia szefa UOPu Andrzeja Milczanowskiego

15.07.1991  Tajemnicza śmierć Michała Falzmanna - szefa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) prowadzącego sprawę FOZZu 

22.07.1991 Utworzenie WSI (Wojskowe Słuzby Informacyjne) III RP - Jednostkę Wojskową Nr. 3362 (z Zarządu II Wywiadu i Kontrwywiadu Sztabu Generanlego RP).
Przed WSI postawiono następujące zadania:
 1. rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w obronność, niepodległość, niepodzielność terytorium i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwo Sił Zbrojnych RP;
 2. dostarczanie Siłom Zbrojnym RP informacji niezbędnych do planowania obronnego, rozpoznania wojskowego i ochrony ich bezpieczeństwa;
 3. zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, przestępstw przeciwko RP (szpiegostwo) oraz obronności;
 4. przygotowywanie ocen dla najwyższych władz państwowych;
 5. ochrona informacji niejawnych dotyczących obronności i wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony tych informacji, Służby Ochrony Państwa. 
 6. WSI zabezpieczały w latach swego istnienia misje wojenne i pokojowe polskich żołnierzy (Polskie Kontyngenty Wojskowe).
 
01.08.1991  Zmuszenie Gąsiorowskiego i Bagsika do wyjazduz Polski


04.08.1991  Spowodowanie przejęcia Art-B przez bank BHK

06.08.1991  Zbrojna akcja służb specjalnych na Art-B
nakaz aresztowania i list gończy za Bogusławem Bagsikiem.

07.10.1991 Tajemnicza śmierć Waleriana Pańko prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) prowadzącego sprawę FOZZu (na cztery dni przed przedstawieniem Sejmowi RP wyników kontroli związanej z aferą FOZZ). Kierowca jego służbowej Lancii, Jan Budziński, umarł po paru miesiącach – za przyczynę zgonu uznano zawał. Dwaj policjanci z drogówki, którzy badali wypadek, wybrali się na ryby i utonęli. 

13.11.1991  List gończy za Andrzejem Gąsiorowskim
wystawiony 100 dni po wyjeździe Gąsiorowskiego z Polski

03.01.1993  Rozpoczęcie likwidacji Art-B

19.02.1993  Sprawa FOZZ w sądzie

29.03.2005  Wyrok w sprawie FOZZ

30.09.2006 - 16.02.2007 Likwidacja WSI 
 Raport Macierewicza: Raport wymienia m.in. następujące zarzuty względem WSI:
 • nielegalne źródła finansowania (przemyt sprzętu elektronicznego, przejmowanie majątków zmarłych Polaków za granicą, sprzedaż broni terrorystom arabskim oraz afera FOZZ)
 • penetracja rosyjska (kadry zdominowane przez osoby szkolone w radzieckich akademiach KGB i GRU)
 • zaniechania kontrwywiadowcze względem radzieckich, a później rosyjskich służb specjalnych (libacje z udziałem agentów KGB, tolerowanie szpiegostwa oraz działań agenturalnych spółek polsko-rosyjskich)
 • współpraca z byłymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa (obejmująca m.in. nielegalny handel bronią, rozbudowę sieci agencji towarzyskich i firm ochroniarskich, gromadzenie kompromitujących informacji umożliwiających szantażowanie biznesmenów, polityków i prawników)
 • inwigilacja środowisk politycznych (rozbijanie partii politycznych pozostających w latach 90. w opozycji do ugrupowań postkomunistycznych, inwigilacja partii politycznych, organizacji społecznych i mediów)
 • wpływ na kształtowanie opinii publicznej (umieszczenie 58 agentów i tajnych współpracowników w kierownictwie TVP, dążenie do przejęcia kontroli nad stacjami lokalnymi, wpływ na dziennikarzy zajmujących się przetargami)
 • nielegalny handel bronią (sprzedaż broni terrorystom z Jemenu, przemyt broni dla grup mafijnych w Estonii, załatwianie za łapówki pozwoleń na sprzedaż broni, pranie brudnych pieniędzy pochodzących z handlu bronią i narkotykami)
 • ingerencja w rynek paliwowo-energetyczny (udział w "mafii paliwowej", wprowadzanie agentów do spółek petrochemicznych, zaniechania wobec planów przejęcia polskiego przemysłu petrochemicznego przez spółki rosyjskie)
Potencjał służb – opisuje struktury oraz agenturę WSI, obejmującą ponad 10 tys. współpracowników w kraju i za granicą, z czego ponad 2,5 tys. agentów tych służb ulokowanych w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych (stan na 1991 rok); opisuje źródła nielegalnego finansowania WSI (przemyt sprzętu elektronicznego, przejmowanie majątków zmarłych Polaków za granicą, sprzedaż broni terrorystom arabskim oraz afera FOZZ); opisuje utworzenie w 1983 Oddziału "Y", który miał się zajmować rozbudową struktur nielegalnego finansowania służb

10.02.2014 Witold Gadowski w tygodniku W Sieci w rozmowie z byłym szefem krakowskiej delegatury WSI w artykule pt. "Mundur z niejedną plamą" ujawnił nowe fakty odnośnie tak zwanej "Afery Art-B": "Gdy oni (cywilne słuzby specjalne) nam (WSI) wywlekli FOZZ, to przecież nie mogli się spodziewać, że pozostaniemy bierni. Walnęliśmy ich Art-B!"

dzień dzisiejszy... kolejny dzień likwidacji Art-B (rozpoczętej 21 lat temu...)

  __________________________________________