12.08.2012

Kronika Art-B

1981  Lech Walęsa człowiekiem roku według. 'Times'

1983  Lech Walęsa laureatem Nagrody Nobla


01.09.1985  Andrzej Gąsiorowski spotyka  Bogusława Bagsika. 
Wspóly koncert w Warszawie

06.02.1989   Rozpoczęcie rozmów "Okrągłego stołu"


15.02.1989  Powołanie FOZZ - 
Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego 

05.04.1989  Zakończenie rozmów "Okrągłego stołu".


04.05.1989  Rejestracja spółki "Art-B"

Bogusław Bagsik 40% (później 55%) udziałowcem i prezesem spółki.

09.12.1989  Andrzej Gąsiorowski w Art-B. O
bejmuje 30% (później 40%) udziałów  i funkcję wice-prezesa

06.04.1990  Powołanie UOP 
(Urzędu Ochrony Państwa)

01.09.1990  Założenie firmy "Telegraf" 
przez Macieja Zalewskiego, Jarosława Kaczyńskiego i innych.

05.12.1990  Andrzej Gąsiorowski u elekta Lecha Walęsy - 
wizyta w Gdańsku

14.06.1990  Operacja "Most"

22.12.1990  Lech Wałęsa prezydentem RP


24.12.1990  Bogusław Bagsik u Prezydenta Lecha Walęsy
Art-B pierwszą delegacją po wygranych wyborach prezydenckich

28.01.1991  Rozpoczęcie kontroli FOZZ przez NIK

12.03.1991  Maciej Zalewski szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego - nominacja z rąk Lecha Walęsy

14.04.1991  Art-B ratuje Ursusa przed bankructwem. Wykupienie rocznej produkcię za 200 mld zl ($20 mil) płatne gotówką

15.04.1991   Początki Art-B w krajowych mediach 

23.04.1991 Spotkanie Macieja Zalewskiego z szefem UOPu - Andrzejem Milczanowskim prośba o materiały dot. Art-B

21.05.1991  Prezydent Lech Wałesa oraz Maciej Zalewski z wizytą w Izraelu.

11.06.1991  Andrzej Gąsiorowski wezwany do Biura Bezpieczeństwa Narodowego
przez Macieja Zalewskiego 

20.06.1991 Art-B przekazuje Telegrafowi 57 mld zl ($5.7 mil) na prośbę Macieja Zalewskiego

25.06.1991  Zakończenie kontroli NIKu w sprawie FOZZ. Końcowy protokół przekazany do Ministerstwa Finansów i UOPu.

25.06.1991  Zaprzestanie kontaktów Macieja Zalewskiego z Art-B z polecenia szefa UOPu Andrzeja Milczanowskiego

15.07.1991  Tajemnicza śmierć Michała Falzmanna szefa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) prowadzącego sprawę FOZZu

01.08.1991  Wyjazd Gąsiorowskiego i Bagsika z Polski


04.08.1991  Umowa hanowerska. Art-B zostaje przekazane w zastaw do banku BHK

06.08.1991  Zbrojna służb bezpieczenstwa na Art-B. Nakaz aresztowania Bogusława Bagsika

13.08.1991  Good News Festiwal w Częstochowie z okazji wizyty w Polsce Papieża Jana Pawła II, finansowany i organizowany przez Art-B 

13.08.1991  List gończy za Bogusławem Bagsikiem wystawiony 14 dni po wyjeździe Bagsika z Polski

26.08.1991  Aleksander Gawronik nowym zarządcą Art-B

26.09.1991  Aleksander Gawronik aresztowany przez UOP

13.11.1991  List gończy za Andrzejem Gąsiorowskim wystawiony 100 dni po wyjeździe Gąsiorowskiego z Polski

05.02.1992  Prezydent Wałęsa w Strassburgu prośba do prezydenta Izraela o ekstradycję Gąsiorowskiego i Bagsika

28.05.1992  Artykuł we Wprost: "Modliszki z PC" upublicznienie sprawy Telegrafu i korupcji Macieja Zalewskiego

01.10.1992  Andrzej Gąsiorowski przyjmuje Izraelskie obywatelstwo po 16 miesiącach od daty wyjazdu z Polski

03.01.1993  Rozpoczęcie likwidacji Art-B

19.02.1993  Sprawa FOZZu w sądzie

13.06.1994   Bogusław Bagsik aresztowany w Szwajcarii

01.01.1996  Umowa NBP (Art-B / BHK ) z Andrzejem Gąsiorowskim w sprawie podziału 50%/50% wspólnie odzyskiwanego majątku Art-B

01.02.1996  Sprzedaż akcji PAZu na żądanie NBP przekaz $80 mill  z Izraela do Polski dla NBP na bazie podpisanej umowy

29.02.1996  Ekstradycja Bagsika do Polski po 2 latach czekania w więzieniu ekstradycyjnym


22.10.2000  Bagsik skazany w Polsce na 9 lat więzienia

29.03.2005  Wyrok w sprawie FOZZu