11.08.2012

Maciej Zalewski

Maciej Zalewski, ur. 26 II 1956 w Kutnie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1979). 1979-1989 pracownik naukowy Katedry Kultury Polskiej na UW. Od 1980 w „S”. 1982-1983 działacz MKK „S”, w 1982 w redakcji podziemnego pisma „Idee”, 1982-1989 w redakcji podziemnego pisma „Woli”, także drukarz i organizator produkcji wydawniczej. 22 III 1983 aresztowany, więziony w AŚ Waszawa-Mokotów, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. W 1984 współtwórca Grup Politycznych Wola, 1984-1988 członek redakcji podziemnego pisma „Naprzód”. W 1985 powtórnie aresztowany i skazany na 1,5 roku więzienia, we IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986-1989 członek jawnego RKW „S” Mazowsze. W 1987 w Radzie Programowej Duszpasterstwa Ludzi Pracy i redakcji podziemnego pisma „Praca”; w VIII 1988 redaktor „Biuletynu Strajkowego Mazowsze”. Autor artykułów w pismach podziemnych, m.in. „Tygodniku Mazowsze”, „Wola”, „Naprzód” oraz szkiców politycznych Przed granicą (wyd. Grup Politycznych Wola, 1987). W XII 1988 członek KO przy przew. NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie, w II 1989 w składzie Tymczasowego ZR Mazowsze. 
1989-1990 z-ca redaktora nacz. „Tygodnika Solidarność”; w III 1990 współzałożyciel Fundacji Prasowej "Solidarność" (z Jarosławem Kaczyńskim, Marią Stolzman, Sławomirem Siwkiem, Krzysztofem Czabańskim, Bogusławem Hebą) i spółki Telegraf (z Jarosławem Kaczyńskim i Andrzejem Urbańskim). W 1991 minister w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. 1991-1993 poseł RP listy POC, m.in. w Komisji Przekształceń Własnościowych, Komisji Obrony Narodowej. Od 1993 prowadzi własne firmy internetowe. 
W III 2005 skazany przez Sąd Najwyższy na 3,5 roku więzienia i 10 000 zł grzywny za wymuszenie łapówki od właścicieli firmy ART B oraz pieniędzy dla spółki Telegraf. Zwolniony w VII 2006. Od 14 V 1984 rozpracowywany w ramach SOS/SOR/KE krypt. Lew, zdjęto z ewidencji 19 XII 1989.
____________________________________