28.02.2012

Andrzej Gąsiorowski w polskich mediach

statystyka eksponowania Andrzeja Gąsiorowskiego przez polskie media w okresie od 1991:
  • tytuły: wydawnictwa prasowe, networki TV, stacje radiowe, internetowe platformy online: 100%
  • liczba użytkowników polskich mediów wyeksponowana na przedstawione informacje: 100% 
  • Ilość artykułów: ponad 120,000
respektowanie przez polskie media:
  • prawa do nietykalności danych osobistych oraz domniemanej niewinności: 0.0%
  • prezentowanie mojej wersji przedstawianych wydarzeń: 1.0%